Senast publicerat 04-06-2021 23:46

Punkt i protokollet PR 129/2016 rd Plenum Måndag 12.12.2016 kl. 14.03—21.19

37.  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 6/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 9/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2016.