Senast publicerat 10-11-2021 19:48

Punkt i protokollet PR 131/2021 rd Plenum Onsdag 10.11.2021 kl. 14.00—17.58

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

LagmotionLM 42/2021 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 15 på dagordningen]