Senast publicerat 06-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 143/2020 rd Plenum Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00—20.56

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 161/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2020.