Punkt i protokollet
PR
151
2018 rd
Plenum
Torsdag 31.1.2019 kl. 16.00—19.25
2.4
Muntlig fråga om tillsynen av äldrevården (Aino-Kaisa Pekonen vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 245/2018 rd
Muntlig frågestund
Talman Paula Risikko
Till följande vänsterförbundets riksdagsgrupp, och där har vi ledamot Pekonen som första. Varsågod. 
Debatt
16.31
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Puhemies! Tänään kaikki eduskuntapuolueet ovat ilmoittaneet kannattavansa sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin — paitsi kokoomus. Ministeri Orpo, desimaalit hoitajamitoituksessa eivät ole mitään lillukanvarsia, vaan ne ovat ihan oikeita ihmisiä ja hoitavia käsiä. Nyt te täällä esitätte parlamentaarista yhteistyötä, mutta näyttää siltä, että koko muu parlamentti on yhtä mieltä siitä asiasta, että hoitajamitoitus on kirjattava lakiin. 
Arvoisa puhemies! Myöskin haamuhoitajat ovat nousseet tällä hetkellä keskusteluun, siis ne hoitajat, joita ei ole ollenkaan olemassa. Työvuorolistoihin saatetaan suunnitella työvuorot niin, että ne näyttävät siltä, että hoitajamitoitus toteutuu, mutta todellisuudessa ne eivät kuitenkaan vastaa sitä, mitä käytännössä tapahtuu. Kaikkiin työvuoroihin ei välttämättä saada hoitajia, tai ei edes aiota kutsua hoitajia suunniteltuun työvuoroon, tai hoitajia kutsutaan, mutta työaika on vain neljä tuntia kiireisimpään aikaan. Arvoisa ministeri, millaisena ongelmana te näette tämän haamuhoitajaongelman ja mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta tämä vastenmielinen ongelma saadaan korjattua? 
16.32
Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Äskeisen kysyjän vahvoihin väitteisiin vielä täydennyksenä: itse asiassa maakunta tulevassa uudistuksessa saa vahvemmat lakipykälät tuekseen toimia valvojana niille palveluille, joita esimerkiksi asiakassetelillä voi hankkia, ja voi esimerkiksi alentaa hintaa kaikille niille palveluntuottajille, jotka eivät täytä vaatimuksia. 
Tämä tärkeä kysymys, jonka edustaja Pekonen esitti, on aihepiiristä, jota aion erittäin vakavasti lähestyä huomenna työkokouksessa muun muassa näiden suurimpien yritysten edustajien kanssa. Ilmiöstä kuuluu kaikuja sekä valvontaviranomaiselta että henkilöstöjärjestöiltä, ja pidän tuota ilmiötä vakavana, ja pahimmillaan se on rikos, jos se pitää sisällään näkemyksen siitä, että on tietoisesti väärennetty sellaista dokumentaatiota, jota valvontaviranomainen tarkistaa. Tämä ei ole tuomioistuin, totean vain, että tuo toiminta, joka ikään kuin vääristelee sitä henkilöstön määrää, joka vanhuksilla on tukenaan arjesta selviytymisessä, on yksiselitteisesti väärin, ja tulen vaatimaan konkreettisia sitoumuksia tämän toiminnan lopettamiseksi. [Välihuutoja] 
16.33
Li
Andersson
vas
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Petteri Orpo, nämä nyt esille tulleet ongelmat ovat kyllä nykymallin ongelmia, ja sitä saa, kun yhdistää riittämättömän rahoituksen puuttuvaan valvontaan ja voitontavoitteluun. Mutta nämä ongelmat eivät tule ratkeamaan hallituksen esittämällä sote-uudistuksella, vaan ne tulevat ainoastaan pahentumaan. Eli jos te nyt olette huolissanne suuryritysten ahneudesta, miksi te ajatte sellaista sote-mallia, jossa voitontavoittelu vielä entistä vahvemmin tulee ohjaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuotantoa? Valvonta ei tule parantumaan sote-uudistuksen myötä, vaan valvonta perustuisi edelleen yritysten omavalvontaan [Sari Sarkomaa: Ei pidä paikkaansa!] sillä erotuksella, että valvottavia yrityksiä ja valvottavia yksiköitä tulisi lisää. Esperi Caren toimitusjohtaja totesi kaksi vuotta sitten, että heidän markkinansa tuplautuisivat, jos hallituksen valinnanvapausmalli menee läpi. [Välihuutoja] Lainsäädäntö pakottaisi maakuntia avaamaan tiettyjä palveluita markkinoille asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin takia, ja kaikki tämä yhdistettynä maakuntien rahoituslakiin, jossa vielä leikataan [Puhemies koputtaa] maakuntien rahoitusta. Ministeri Saarikko, miten te arvelette vanhuspalveluiden ja moraalin käyvän siinä tilanteessa, [Puhemies: Aika!] kun maakuntien rahoitus loppuu? 
Puhemies Paula Risikko
Nyt me teemme sillä tavalla, että kun on minuutti kulunut, niin mikrofoni menee kiinni. [Eduskunnasta: Hyvä!] Seuraavaksi ministeri Saarikko. 
16.35
Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
(vastauspuheenvuoro)
Kiitos, yritän parhaani. — Arvoisa puhemies! Aloitan siitä, että, edustaja Andersson, meidän kotikaupunkimme on Turku, ja saamiemme kuntatilastojen mukaan meidänkin kotikaupungissamme 32 prosenttia palveluista on ulkoistettu yksityisille. Isompia lukuja löytyy muun muassa Vantaalta ja muista suurista kaupungeista, kuten Tampereelta. Eli yksityiset palveluntuottajat ovat jo täällä. Tämän mallin ero nykytilaan, jota te nyt maalailette riskiksi vanhuspalveluille, on ennen kaikkea siinä, että valinnanvapauden kautta vanhus ja hänen läheisensä pääsevät vaikuttamaan siihen, missä ja minkälaisessa hoivapalvelun yksikössä ikäihminen viimeiset vuotensa viettää. Minusta tämä on aika merkityksellinen muutos siihen, mikä on ihmisen oman äänen kuuluminen palveluissa ja laadun merkittävyys. Tämä myös tulee vaikuttamaan laadun ja kriteerien osalta niihin reunaehtoihin, että edes pääsee palveluntuottajaksi. Nyt valinnan tekee kuntapäättäjä kykeneväisenä tai kykenemättömänä [Puhemies: Minuutti!] sopimusten yksityiskohtiin, jatkossa sen tekee ihminen itse. 
Puhemies Paula Risikko
Sitten vielä ministeri Orpo lyhyesti. 
16.36
Valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Ensinnäkin tänä päivänä meidän sosiaali- ja terveyspalvelut ja vanhustenpalvelut eivät toimisi päivääkään, jos ei meillä olisi kolmatta sektoria ja yksityissektoria mukana. Pelkästään niiden tekemät investoinnit meidän vanhuspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden infraan ovat miljardiluokkaa. Tämä yhteistyö on aivan välttämätöntä, ja siihen tarvitaan kunnon pelisäännöt. Siksi sote-uudistus on välttämätön, ja se vahvistaa julkisen sektorin otetta tästä kokonaisuudesta — vahvistaa otetta — ja jatkossakin valtaosa, suuri osa sosiaali- ja terveyspalveluista on julkisen sektorin tuottamaa ja päätäntävalta täysin sen käsissä.  
Vielä lyhyesti: Ministeri Saarikko kertoi, että vanhuspalveluissa hoitajamäärässä ollaan keskimäärin 0,65:n tasolla. [Eero Heinäluoma: Se on keskimäärin!] Keskimäärin 0,65:n tasolla, ja tämä on noussut koko ajan. Se 0,05:kö ratkaisee tämän ongelman? Hyvät ystävät, tässä on kysymys paljon laajemmasta ongelmakokonaisuudesta. Siihen tämä sote-uudistuksen kokonaisuus on yksi ratkaisu. Tarvitaan hyvää valvontaa ja sanktioita niille, jotka laiminlyövät tehtävänsä. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 20-03-2019 13:39