Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Regeringens propositionRP 160/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020.