Punkt i protokollet
PR
171
2018 rd
Plenum
Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019. 
Senast publicerat 06-03-2019 18:00