Senast publicerat 06-06-2021 18:34

Punkt i protokollet PR 22/2021 rd Plenum Torsdag 11.3.2021 kl. 17.50—18.44

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Regeringens propositionRP 189/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021.