Senast publicerat 06-06-2021 01:53

Punkt i protokollet PR 4/2020 rd Plenum Tisdag 11.2.2020 kl. 13.59—18.47

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Regeringens propositionRP 1/2020 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
18.34 
Mari Rantanen ps :

Arvoisa puhemies! Joutuu jo toiseen kertaan tänä iltana tässä salissa sanomaan, että on erinomainen lakiesitys, [Kimmo Kiljunen: No niin! — Timo Harakka: Tästähän tulee tapa!] mutta tämä on erinomainen lakiesitys. Itse asiassa tämäkin lakiesitys on kyllä auttamatta myöhässä, jos katsotaan turvallisuusympäristön muutosta ja milloin muutokset ovat lähteneet eteenpäin. 

Ilmailualan turvallisuuden osalta on tietysti meille kaikille hyvin selvää, että kaikilla mahdollisilla tavoilla sitä tulee edistää, ja siitähän tässä on kysymys, mutta se, mitä halusin tähän keskusteluun tuoda, on tämä turvallisuusselvitysten määrän kasvu. Itse asiassa supon turse-yksikkö, joka näitä tekee, joutuu tekemään niitä aikamoisen määrän enemmän, eli toivoisin, että supon resurssit myöskin turvataan tässä kohtaa, jotta heillä oikeasti on mahdollista, etteivät nämä sitten ihan valtavalla viiveellä tule sieltä ulos. Pidän tässä esityksessä erinomaisena myöskin nuhteettomuusseurantaa, joka tietysti kuuluu tällaisissa asioissa olla, jotta voidaan katsoa, että tilanne on henkilöiden osalta vielä viiveen jälkeenkin sama kuin silloin, kun ollaan hakeuduttu työhön. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.