Senast publicerat 06-06-2021 18:07

Punkt i protokollet PR 41/2021 rd Plenum Torsdag 15.4.2021 kl. 16.00—18.26

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 32/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 14.4.2021. 

Under debatten har Mia Laiho understödd av Minna Reijonen föreslagit att lagförslaget förkastas. Minna Reijonen har understödd av Kaisa Juuso framställt förslag till uttalande 1—6 i enlighet med reservation 1. Dessutom har Mia Laiho understödd av Sofia Vikman framställt förslag till uttalande 1—5 i enlighet med reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 21 nej; 147 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 32/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om betänkandets förslag till uttalanden och förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Vid omröstningarna ställs först förslag till uttalande 5 i reservation 1 mot betänkandets förslag till uttalande 1. Därefter ställs förslag till uttalande 1 i reservation 2 mot förslag till uttalande 4 i reservation 1 och efter det ställs det vid denna omröstning segrande förslaget mot betänkandet. Efter det ställs förslag till uttalande 2 i reservation 1 mot förslag till uttalande 2 i reservation 2 och efter det ställs det vid denna omröstning segrande förslaget mot betänkandets förslag till uttalande 3. Därefter ställs förslag till uttalande 4 i reservation 2 mot förslag till uttalande 6 i reservation 1 och efter detta ställs det vid denna omröstning segrande förslaget mot betänkandet. 

Slutligen ställs förslag till uttalande 1 och 3 i reservation 1 samt förslag till uttalande 3 och 5 i reservation 2 vart för sig separat mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandets förslag till uttalande 1 ”ja”, Minna Reijonens förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 21 nej; 147 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Minna Reijonens förslag till uttalande 4 ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 10 nej; 147 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Minna Reijonens förslag. 
Betänkandet ”ja”, Minna Reijonens förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 21 nej; 147 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Mia Laihos förslag till uttalande 2 ”ja”, Minna Reijonens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 10 nej; 146 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Mia Laihos förslag. 
Betänkandets förslag till uttalande 3 ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 21 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Minna Reijonens förslag till uttalande 6 ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 10 nej; 146 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Minna Reijonens förslag. 
Betänkandet ”ja”, Minna Reijonens förslag till uttalande 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 33 ja, 20 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Minna Reijonens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 21 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Minna Reijonens förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 11 nej, 10 avstår; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 33 ja, 20 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag till uttalande 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 21 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.