Senast publicerat 04-06-2021 21:10

Punkt i protokollet PR 60/2016 rd Plenum Fredag 27.5.2016 kl. 12.58—13.30

3.  Statsrådets redogörelse till riksdagen : Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Storbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Sverige och Finland för beredskapsperioden 1.7–31.12.2016

Statsrådets redogörelseSRR 4/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2016 rd
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-62553Bilaga 3A
Enda behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån utrikesutskottets betänkande UtUB 6/2016 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.5.2016. 

Under debatten har Markus Mustajärvi understödd av Jari Myllykoski föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande som har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag "ja", Markus Mustajärvis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 131 ja, 10 nej; 58 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 4/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.