Senast publicerat 31-05-2022 16:39

Punkt i protokollet PR 64/2022 rd Plenum Tisdag 31.5.2022 kl. 14.00

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—2 i proposition RP 66/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.