Senast publicerat 05-06-2021 02:37

Punkt i protokollet PR 72/2017 rd Plenum Måndag 19.6.2017 kl. 12.02—17.04

11.  Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat2030 Finsk mat för oss och för världen

Statsrådets redogörelseSRR 2/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2017.