Senast publicerat 05-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 73/2017 rd Plenum Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01—18.29

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturgasmarknadslag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 3/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017.