Senast publicerat 11-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 75/2021 rd Plenum Fredag 11.6.2021 kl. 12.58—13.07

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Regeringens propositionRP 80/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.