Senast publicerat 06-06-2021 12:37

Punkt i protokollet PR 99/2020 rd Plenum Tisdag 23.6.2020 kl. 14.00—15.32

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Regeringens propositionRP 4/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.6.2020.