Senast publicerat 01-11-2021 11:46

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport onsdag 15.2.2017 kl. 14.01

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-106680Bilaga 1A

Vid namnuppropet antecknades följande 39 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 

Sirkka-Liisa Anttila cent (r) Anne Berner cent  Thomas Blomqvist sv (s) Simon Elo saf (s) Pekka Haavisto gröna (r) Petri Honkonen cent  Mika Kari sd  Jyrki Kasvi gröna (s) Elsi Katainen cent  Antti Kurvinen cent (r) Eero Lehti saml (r) Rami Lehto saf (r) Antti Lindtman sd (s) Anne Louhelainen saf (s) Mats Löfström sv  Eeva-Maria Maijala cent  Sanna Marin sd  Markus Mustajärvi vänst  Riitta Myller sd (r) Petteri Orpo saml (s) Olli-Poika Parviainen gröna (f) Arto Pirttilahti cent  Pekka Puska cent  Sari Raassina saml  Antti Rantakangas cent  Nasima Razmyar sd (f) Juha Rehula cent (r) Markku Rossi cent (s) Veera Ruoho saf (r) Wille Rydman saml (r) Pertti Salolainen saml (r) Kristiina Salonen sd (f) Mikko Savola cent (r) Joakim Strand sv (r) Sari Tanus kd (r) Jani Toivola gröna (s) Jutta Urpilainen sd (r) Matti Vanhanen cent (r) Ozan Yanar gröna (r) 

Efter namnuppropet anmälde sig följande 6 ledamöter: 

Mats Löfström sv (14:17) Markus Mustajärvi vänst (14:43) Petri Honkonen cent (15:03) Antti Rantakangas cent (15:03) Elsi Katainen cent (15:04) Sanna Marin sd (16:44)