​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Valmistumisarviot ja muuta aineistoa

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 20/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
TaVM 19/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
TaVM 18/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

TaVL 19/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta (esiteasetuksen, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja vertailuarvoasetuksen muutokset COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)
TaVL 18/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
TaVL 17/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
60
2020 vp
Talousvaliokunta
Tiistai 22.9.2020 klo 12.15
Epävirallinen etäkokous Arkadia-salissa
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
 
Käydään valmistava keskustelu. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Inkeri
Lilleberg
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Harri
Haavisto
työ- ja elinkeinoministeriö
Etäkuuleminen 
johtaja
Pekka
Ripatti
Energiavirasto
lakimies
Nicoleta
Kaitazis
Energiavirasto
Suomen ilmastopaneeli
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.9.2020 kello 11.00 Arkadia-salissa. 
Viimeksi julkaistu 2020-09-18 16.31.24

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 39—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 58/2020 vp
Torstai 17.9.2020 klo 12.00—13.40
TaVP 57/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 11.00—12.40
TaVP 56/2020 vp
Tiistai 15.9.2020 klo 12.15—13.55
TaVP 55/2020 vp
Torstai 10.9.2020 klo 12.00—13.40
TaVP 54/2020 vp
Tiistai 8.9.2020 klo 12.15—13.50