​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 9/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä sekä Finanssivalvonnasta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 27/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 28/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 26/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 59/2022 vp

Tiistai 24.5.2022 klo 12.15

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 58/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 21/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 21—25/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 58/2022 vp

Perjantai 20.5.2022 klo 11.00—12.30

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 57/2022 vp

Torstai 19.5.2022 klo 12.00—13.40

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 56/2022 vp

Keskiviikko 18.5.2022 klo 11.00—12.35

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 55/2022 vp

Tiistai 17.5.2022 klo 11.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 54/2022 vp

Perjantai 13.5.2022 klo 11.00—12.59