Talousvaliokunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 4/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 4/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
20
2020 vp
Talousvaliokunta
Keskiviikko 1.4.2020 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: työ- ja elinkeinoministeriö. Pyydetään kirjallinen lausunto: oikeuministeriö, Tuomioistuinvirasto, markkinaoikeus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Suomen Yrittäjät ry, Neogames Finland ry, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: ympäristöministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Teknologiateollisuus ry, Suomen Yrittäjät ry, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, Autotuojat ja -teollisuus ry, Espoon kaupunki, Liikennevirta Oy, Ensto Oy, Suomen Isännöintiliitto ry, Plugit Finland Oy. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-290592
Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivoinnista
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292222
Komission tiedonanto neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivoinnista
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto tilapäisiksi puitteiksi valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292309
Komission tiedonanto tilapäisiksi puitteiksi valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291980
1. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1303/2013; 1301/2013 ja 508/2014 muuttamisesta jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmille ja muille talouden sektoreille tarvittavista erityistoimista investointien liikkeelle-saamiseksi COVID-19-epidemiaan vastaamiseksi 2. Solidaarisuusrahasto; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi vakavan kansanterveyskriisin kohtaamille jäsenvaltioille ja hakijamaille
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkitään tiedoksi. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-291982
Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkitään tiedoksi. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-285680
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
11
Taloustilanne Suomessa ja Euroopan unionissa
Valiokunnan oma asia
O 24/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294106
O 24/2020 vp TaV 01.04.2020 pääekonomisti Mauri Kotamäki, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293862
O 24/2020 vp TaV 01.04.2020 pääekonomisti Reijo Heiskanen, OP Ryhmä Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294107
O 24/2020 vp TaV 01.04.2020 pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293488
O 24/2020 vp TaV 01.04.2020 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294108
O 24/2020 vp TaV 01.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294109
O 24/2020 vp TaV 01.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-293827
O 24/2020 vp TaV 01.04.2020 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
pääsuunnittelija
Kai
Husso
työ- ja elinkeinoministeriö
pääekonomisti
Mauri
Kotamäki
Keskuskauppakamari
liite
pääekonomisti
Reijo
Heiskanen
OP Ryhmä
liite
Chief Executive Officer
Ville
Simola
Maria 01
pääekonomisti
Mika
Kuismanen
Suomen Yrittäjät ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Finanssiala ry
liite
12
Muut asiat
13
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 2.4.2020 klo 12.15. 
Viimeksi julkaistu 2020-03-31 15:06:20

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 13—26/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 18/2020 vp

Keskiviikko 25.3.2020 klo 11.00—13.30

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 17/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 12.15—13.40

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 16/2020 vp

Torstai 19.3.2020 klo 12.00—13.20

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 15/2020 vp

Tiistai 17.3.2020 klo 12.00—13.30

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 14/2020 vp

Torstai 12.3.2020 klo 12.00—13.49

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Pinja Ikonen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7226

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi