​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 13/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 11/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 15/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 13/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 32/2021 vp

Tiistai 18.5.2021 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 20/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 20—26/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 31/2021 vp

Keskiviikko 12.5.2021 klo 11.00—12.30

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 30/2021 vp

Perjantai 7.5.2021 klo 11.00—12.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 29/2021 vp

Torstai 6.5.2021 klo 12.00—12.25

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 28/2021 vp

Keskiviikko 5.5.2021 klo 11.00—11.50

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 27/2021 vp

Tiistai 4.5.2021 klo 12.15—12.40