Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

TaVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
TaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
TaVM 2/2019 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018

 Uusimmat lausunnot

TaVL 9/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
TaVL 8/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
TaVL 7/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

 ‭(Piilotettu)‬ Valiokunnan mietinnöt ja lausunnot 2001–

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TaVE
6
2020 vp
Talousvaliokunta
Torstai 20.2.2020 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 47/2019 vp TaV 20.02.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Käydään valmistava keskustelu. 
4
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Leila
Vilhunen
valtioneuvoston kanslia
Head of Unit
Elina
Bardram
Euroopan komissio
vastuullisuusasiantuntija
Elina
Kamppi
Finanssiala ry
toimitusjohtaja
Jouni
Keronen
Climate Leadership Coalition ry
founder
Antero
Vartia
Compensate Foundation
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
johtaja
Jari
Kostama
Energiateollisuus ry
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
professori
Markku
Ollikainen
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 21.2.2020 klo 11.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-02-14 15:25:13

 Viikkosuunnitelma

Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2020

 Kokoussuunnitelma

Talousvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 8—26/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TaVP 3/2020 vp
Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.00—11.25
TaVP 2/2020 vp
Tiistai 11.2.2020 klo 12.15—13.30
TaVP 1/2020 vp
Perjantai 7.2.2020 klo 11.00—12.50
TaVP 36/2019 vp
Torstai 5.12.2019 klo 12.00—13.55
TaVP 35/2019 vp
Keskiviikko 4.12.2019 klo 11.00—11.30

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Teija Miller, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2088

Pinja Ikonen, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 7226

 Yhteystiedot

​Talousvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
p. 09 432 2088
tav(at)eduskunta.fi