​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 27/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 26/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 25/2021 vp

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2020

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 38/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 37/2021 vp

Ilmastovuosikertomus 2021

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 36/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista (eurooppalaiset vihreät joukkolainat)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 63/2021 vp

Tiistai 26.10.2021 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 43—49/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 61/2021 vp

Torstai 21.10.2021 klo 12.00—14.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 60/2021 vp

Keskiviikko 20.10.2021 klo 11.00—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 59/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 14.20—14.23

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 58/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 11.00—12.10

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 57/2021 vp

Torstai 14.10.2021 klo 12.00—14.00