​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 3/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission uusi pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 9/2021 vp

Torstai 25.2.2021 klo 12.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 9/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 9—25/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 7/2021 vp

Torstai 25.2.2021 klo 12.00—14.05

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 6/2021 vp

Tiistai 23.2.2021 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 5/2021 vp

Keskiviikko 17.2.2021 klo 11.00—12.55

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 4/2021 vp

Tiistai 16.2.2021 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 3/2021 vp

Perjantai 12.2.2021 klo 11.00—13.00