​​​​​​​

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TaVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 38/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista ja direktiivin 2009/125/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 39/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta arvopaperikeskusasetuksen uudelleentarkastelulle (arvopaperikeskusasetuksen uudistus)

Valtiopäiväasiakirja
TaVL 40/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TaVE 92/2022 vp

Tiistai 4.10.2022 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 40/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Talousvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 40—49/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 88/2022 vp

Tiistai 27.9.2022 klo 12.15—14.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 87/2022 vp

Perjantai 23.9.2022 klo 11.00—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 86/2022 vp

Torstai 22.9.2022 klo 8.30—10.00

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 85/2022 vp

Keskiviikko 21.9.2022 klo 8.30—9.45

Valtiopäiväasiakirja
TaVP 84/2022 vp

Tiistai 20.9.2022 klo 10.00—11.12