Eduskunnan kirjelmä
EK
12
2019 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
VNS 1/2019 vp
UaVM 4/2019 vp
Asia
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (VNS 1/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 4/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalle ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 22.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 24.10.2019 10.06