Viimeksi julkaistu 31.3.2022 14.03

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 144/2021 vp Täysistunto Torstai 2.12.2021 klo 16.00—20.36

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 20.36. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (16.00—17.58 ja 20.00—20.36) ja puhemies Anu Vehviläinen (17.58—20.00). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-414965Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1. Suullinen kysymys työvoimapalvelun aktiivimalli kakkosesta (Rami Lehto ps)

Suullinen kysymysSKT 218/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2. Suullinen kysymys tieteen ja tutkimuksen rahoituksesta (Kai Mykkänen kok)

Suullinen kysymysSKT 219/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3. Suullinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon resursseista (Päivi Räsänen kd)

Suullinen kysymysSKT 220/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4. Suullinen kysymys pääministerin toiminnasta Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustehankinnoissa (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 221/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5. Suullinen kysymys euroerosta (Ano Turtiainen vkk)

Suullinen kysymysSKT 222/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 224/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

Hallituksen esitysHE 223/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 186/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 188/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 188/2021 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 164/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

Hallituksen esitysHE 177/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 177/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 156/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13. Ilmoituksia

13.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 2.12.2021 antanut hallituksen esityksen HE 227/2021 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

15. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 3.12.2021 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.36.