Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
41
2021 vp
Täysistunto
Torstai 15.4.2021 klo 16.00—18.26
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 18.26. 
Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (16.00—18.01) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (18.01—18.26). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-366173
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 90, 142, 151–153, 155–159, 163, 164, 166, 167/2021 vp. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys Suomen talouden elvyttämisestä (Mikko Lundén ps)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hallituksen puoliväliriihestä (Elina Lepomäki kok)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hoitovelan purkamisesta (Päivi Räsänen kd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys työkyvyn ylläpitoa koskevista toimista (Heli Järvinen vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys työperäisen maahanmuuton lupaprosesseista (Eva Biaudet r)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Sputnik-rokotteen hankkimisesta (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys 100 vuotta täyttävästä oppivelvollisuuslaista (Jukka Gustafsson sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Ukrainan tilanteesta (Mikko Savola kesk)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 32/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 20.4.2021 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 20.4.2021 pidettävään täysistuntoon. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 15.4.2021 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 15.4.2021 pidettävään täysistuntoon. 
11
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 15.4.2021 klo 18.40. Täysistunto lopetettiin klo 18.26. 
Viimeksi julkaistu 15.4.2021 21.13