Ett svartvitt fotografi av män som står på gatan och har klädd sig med mörka kläder och cylinderhattar.

Bild: Risto Ryti och andra framför Helsingfors FBK.

​Demokratins framväxt 9

Heimola, lant- och riksdagshus 1911-1931

År 1906 utvidgades storfurstendömet Finlands representativa folkvälde på ett avgörande sätt genom reformen om en enkammarlantdag som skulle väljas genom allmän och lika rösträtt. I följande års val hade alla 24 år fyllda kvinnor och män rösträtt samt var valbara till lantdagen. Enkammarlantdagen, som 1919 omdöptes på svenska till riksdag, fick dock en egen byggnad först 1931, vilket gjorde att den i början höll sina möten i Helsingfors FBK-hus bakom Ateneum och 1911 flyttade över till den strax därförinnan uppförda Heimola-byggnaden i ändan av Glogatan.

Detta hus i jugendstil hade planerats för att fungera som restaurang och biograf, men under följande två decennier fick dess festsal fungera som mötesplats för landets 200 parlamentariker. I denna plenisal godkändes Finlands självständighetsförklaring den 6 december 1917. Bakom talarstolen stod en gipskopia av Walter Runebergs Lex-monument vid sockeln till Alexander II:s staty. Efter att riksdagen hade flyttat över till Arkadiabacken började Heimola småningom förfalla och 1969 revs byggnaden trots talrika protester.