​Omröstningar i plenum

Alla omröstningar i riksdagens plenum antecknas i plenarprotokollet. Omröstningsresultatet hittar du vid den punkt i protokollet under vilken ärendet behandlades.

Du hittar omröstningsresultat också genom att begränsa sökresultatet på söksidan för riksdagsärenden och dokument till omröstningar per riksmöte (nere till vänster på sidan).