Omröstningar

​Omröstningar

Omröstningsresultat i plenum antecknas i plenarprotokollet. Omröstningsresultatet hittar du vid den punkt i protokollet under vilken ärendet behandlades.