Budgetmotion
BM
63
2018 rd
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka statliga ersättningen för integrationsfrämjande verksamhet (8 600 000 euro)
Till riksdagen
Finlands flyktingkvot har år 2014 och 2015 legat på 1050 flyktingar per år och 750 för åren 2016-2018. För år 2019 föreslår regeringen en kvot på 750 flyktingar. Detta samtidigt som flyktingströmmarna inte varit lika stora sedan andra världskrigets slut. Idag tvingas en människa fly sitt hem varannan sekund och antalet flyktingar uppgår till 68,5 miljoner. Av flyktingarna är över hälften barn. De största mottagarländerna av flyktingar år 2018 är Turkiet (3,5 miljoner), Pakistan (1,4 miljoner), Uganda (1,4 miljoner), Iran (1 miljon) och Libanon (1 miljon). Av alla världens flyktingar befinner sig 85 procent i utvecklingsländer. 
Finland är ett av världens rikaste och jämlikaste länder och vi behöver visa solidaritet med de som har det sämre. Det är vår tur att erbjuda andra det skydd som tidigare givits åt oss. Flyktingpolitiken ska bygga på humanitet och på skydd av mänskliga rättigheter. Ingen ska tvingas leva i otrygghet och misär. En ordentlig höjning av flyktingkvoten är ett bra sätt att långsiktigt hjälpa människor som har det svårt. Vi vill se en ordentlig och stegvis höjning av flyktingkvoten. Därför föreslår Svenska riksdagsgruppen en höjning av flyktingkvoten från 750 till 2500 flyktingar årligen. 
För att en person som inte talar landets språk, inte är bekant med Finlands lagstiftning och normer och dessutom eventuellt har erfarenheter som är traumatiska ska hitta sin plats i samhället behövs fungerande integration. Därmed vill vi rikta tilläggsfinansiering till den statliga ersättningen för integrationsfrämjande verksamhet. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 32.70.30 med 8 600 000 euro för statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet. 
Helsingfors 28.9.2018 
Thomas
Blomqvist
sv
Anna-Maja
Henriksson
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:06