Senast publicerat 12-12-2018 09:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 39/2017 rd

Åtgärdsmotion om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport för att minska stödet till kostnader för besättning på passagerarfartyg

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum23.10.2017Första undertecknarenAntero Vartia  /grönaÖvriga undertecknare11Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

15.11.2017
Ärendet sändes till kommunikationsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

23.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen, enda behandlingen

10.12.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 182/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 40/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.11.2017
Behandlingen avslutad29.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fartygbesättning (bemanning)kundservicestatsstödkonkurrenskraftförsörjningsberedskap