Senast publicerat 24-01-2023 10:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo Ö 4/2019 rd

Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Övrigt ärende Tagits upp till behandling

Datum19.12.2019Första undertecknarenMari Rantanen  /safÖvriga undertecknare9Ärendet aktualiserades.

Meddelat i plenum

19.12.2019
Aktualiseringen av ärendet meddelades i plenum.

Bordläggning av betänkandet

10.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2020.

Enda behandlingen

11.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

15.12.2020
Riksdagen godkände ledamot Ojala-Niemeläs förslag och beslutade att inte väcka åtal mot utrikesminister Pekka Haavisto. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.12.2020
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.12.2019
Behandlingen avslutad09.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ministeransvarighetutrikesministrartjänstemän (offentligt anställda)integrationsfrämjandemedborgarefinländarejustitiekanslererUtrikesministeriet