Senast publicerat 25-04-2018 14:23
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 134/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2017
Författningssamlingen
1314/2016
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.09.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2016
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

21.09.2016
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

22.09.2016
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

23.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga fackutskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 24.10.2016.

Remissdebatt

27.10.2016
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-461/2016 rd till finansutskottet.

Remissdebatt

01.12.2016
Riksdagen remitterade budgetmotion BM 462/2016 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2016.

Enda behandlingen

14.12.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

15.12.2016
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

16.12.2016
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

19.12.2016
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

20.12.2016
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

21.12.2016
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2017 i propositionerna RP 134, 249/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotionerna BM 120, 381, 453/2016 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—119, 121—380, 382—452, 454—462/2016 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 34 och 53/2016 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

21.12.2016
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

22.12.2016
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat27.09.2016
Behandlingen avslutad13.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeter