Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 18/2020 rd

Senast publicerat 04-11-2020 15:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om klinisk prövning av läkemedel
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om medicinsk forskning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av läkemedelslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 44 kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.03.2020UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruFöredragandekonsultativ tjänstemanMerituuli  MähkäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottetoch kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat18.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

medicinerforskningsverksamhetklinisk farmakologiförordningarforskningsetikkommissioneretiskhetpersonuppgiftermedicinska experimentansökningarändringssökandeEuropeiska unionenSäkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet