Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.11

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 73/2017 vp Täysistunto Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 18.29. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.01—14.59 ja 15.56—18.29) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.59—15.56) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-133585Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Veera Ruoho on 20.6.2017 ilmoittanut eronneensa Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä 16.6.2017 lukien. 

3.  Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta

Valtioneuvoston tiedonantoVNT 1/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-133378
Epäluottamusehdotukset 19.6.2017
Liite 3A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tulevaisuusvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 2/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 272/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2017 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2017 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 30/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 36/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 38/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 §:n ja poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 266/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 266/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 40/2017 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2017 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 62/2017 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 7/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 62/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 10/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 69/2017 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 28/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 28/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 45/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 3/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2017 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta

Hallituksen esitysHE 59/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 59/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 64/2017 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 64/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 65/2017 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 65/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 66/2017 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 66/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 67/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 67/2017 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 67/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2017 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2017 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

Hallituksen esitysHE 51/2017 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 56/2017 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 5/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2017 vp
LakialoiteLA 1, 3/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 3/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 21.6.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.29.