Senast publicerat 30-01-2020 09:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 3/2018 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Enda behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum07.06.2018FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådSari Annika RautioStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

12.06.2018
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.06.2018
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

18.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.6.2018.

Enda behandlingen

19.06.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

21.06.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

21.06.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.06.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat13.06.2018
Behandlingen avslutad13.06.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

krishanteringmilitärt samarbeteAfghanistaninre säkerhetterrorismbiståndsarbeteNato