EU-databaser

Archive of European Integration (AEI)

 • Archive of European Integration är ett elektroniskt arkiv med forskningsmaterial om den europeiska integrationen
 • innehåller dokument både från EU och från andra som gett ut publikationer om integrationen

CVRIA

 • Cvria är EU-domstolens webbplats och innehåller bl.a. domstolens rättspraxis
 • det går att bläddra i alla domar från domstolarna från och med 1953 efter målnummer
 • Historisk rättspraxis på de språk som tillkommit vid 2004, 2007 och 2013 års anslutningar​

EURHISTAR

 • Database of the Historical Archives of the European Communities
 • en databas över EU-institutionernas historiska arkiv

EUR-Lex

Europaparlamentet

Dokumentregister - Europaparlamentet

 • innehåller parlamentsdokument som upprättats den 3 december 2001 eller senare

OEIL

 • Oeil är en avgiftsfri databas som Europaparlamentet driver

 • innehåller ärenden från juli 1994 och framåt (fjärde valperioden)
 • finns på engelska och franska; den franska versionen har mer information​

Europeiska kommissionen

Dokumentregister - Europeiska kommissionen

 • innehåller kommissionsdokument efter den 1 januari 2001
 • tills vidare finns där huvudsakligen lagstiftningsdokument, såsom COM-, C- och SEC-dokument
 • innehåller dokument i fulltext och hänvisningar till kommissionens interna handlingar; tillgång till interna handingar kan begäras på ett särskilt formulär

Find-Er

 • kommissionsbibliotekets samkatalog

 • innehåller litteratur- och artikelreferenser plus ett stort antal internetlänkar

Rapid

 • Rapid är kommissionens avgiftsfria databas med pressmeddelanden.
 • där finns alla pressmeddelanden från kommissionen från och med 1975 plus pressmeddelanden från andra EU-institutioner

Register över kommittéhandlingar

 • innehåller handlingar som anknyter till kommittéförfarandet, inklusive handlingar som kommissionen skickar till Europaparlamentet

 • omfattar handlingar sedan den 1 januari 2003

 • kompletterar kommissionens dokumentregister

 • innehåller bl.a. dagordningar för kommittémötena, förslag till genomförandeåtgärder, sammanfattande mötesprotokoll och resultat av omröstningar om kommittéernas yttranden

Europeiska unionens råd

Dokumentregister - Europeiska unionens råd

 • innehåller rådsdokument efter den 1 januari 1999
 • innehåller dokument i fulltext och hänvisningar till handlingar som inte är offentliga; tillgång till handlingar som inte är offentliga kan begäras hos rådets generalsekretariat – se anvisningarna på webbplatsen

EU Who is Who

 • Elektronisk utgåva av EU:s institutionskatalog, bl.a. sökning på personer

TED

 • TED (Tenders Electronic Daily) är en avgiftsfri databas med information om offentlig upphandling
 • databasen är en elektronisk version av S-serien av Europeiska unionens officiella tidning
 • finns på alla officiella EU-språk​